Header image  

www.framtidsjorden.se/inincate

Org nr 802410 - 4708

 
line decor
 
Start  :: 2010-05-24  
line decor
     
Aktiviteter våren 2010
Seminarium om hälsa, sex och matvannor i byn Nuevo Egipto och San Francisco

vegan mat och rätter från Amazonas Reserapport April 2010

 

solidaritetshusets loggo

Plats: Humblegatan 34

Tid:24 maj kl. 16.30-19.00

Koordinationsmöte Informationsbidragsansökan 2010
Ring 070-728 53 96 för mer info

Dagordning

styrelsen@inincate.framtidsjorden.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!