inincate loggo
HOME ::
Jag måste börja med att berätta den glada nyheten att vårt radio-program "Non Neten Ashe" ( lära för livet) har fått ett positivt bemötande. Lyssnarna säger att det är det bästa programmet de haft som handlar om utbildning, samhällskritiska granskningar, reflektioner och debatter. Skolungdomar, lärare och övriga by invånare följer dem med intresse. Detta är vad vi hört från våra utsända i byarna. Dessutom har vi producerat radioprogram som behandlat vår kultur och filosofi.
Tillsammans med Red Pal ( en grupp ekologer som specialiserat sig på permakultur. reds.anm.) sänder vi program om alternativa jordbruksmetoder. Även det har blivit bemött med stort intresse. Vårt samarbete med Red Pal växer. Vi kommer att hålla lektioner i skolan om alternativa jordbruksmetoder och även koordinera några av våra seminarium med dem.
Biblioteketsbygget har äntligen påbörjats vilket ger mycket glädje i byn Panaillo. Vi arbetar i s.k "mingas"där alla hjälps åt; fädrer, mödrar, barn och gamla. Alla shipibo byar är naturligtvis nyfikna och följer bygget med intresse eftersom det kommer att beröra även dem i framtiden!

Seminarium: Detta år planerar vi att hålla ett seminarium i augusti och det kommer att handla om det framtida shipibo bibliotekets innebörd. Som en sammanfattning kan jag väl säga att alla är nöjda med radioprogrammet och att byarna följer biblioteksbygget med stort intresse! Annars har vi just återhämtat oss från den senaste regnperioden och nu är den varma sommaren på ingång. Tyvärr med resultatet att många sjukdomar gror i vattnet vi dricker från. Det kommer främst från industriella utsläpp och det sura regn som fallit över oss en tid. Perus regering ger oss löften de aldrig håller och nu gror återigen missnöjet mot vår nyvalda president Toledo. Och det hjälper inte att han har indianblod i ådrorna!
Nåväl, jag hade velat sända några foton men detta är allt jag kan sända er just nu. Det blir nog lättare när vi fått internet inkopplat på vårt framtida kontor.
Många varma hälsningar,
Alberto "Beto" Silvano

Juli 2002