Ucayalifloden
 
::2010-12-29  

Inincate firar nyåret med en medlemsmiddag fredagen den 7 Jan 2011

på Ormängsgatan 59, T-Hässelby Gård, kl 18.00 - 21.00;

God Jul och Gott Nytt År

Vi uppgraderar vår websidan, ny design och e-handel där du kan beställa Shipibo hantverk tillkommer inom kort. Välkommen åter!

Välkommen till !Inincates loggo

I peruanska Amazonas, lãngs med Ucayalifloden, lever Shipibo-Conibo-folken. Det har de gjort i ârtusenden. Idag, i det nya millenniet befinner sig shipiboindianerna dock i en brytningstid dãr de sõker finna balans mellan två vãrldar, deras egen och vår.

I alla tider har de anpassat sig till naturens rytm men idag har de ekonomiska krafterna blivit allt mer dominerande och många i den nya generationen måste ãndra sin livsstil. Allt fler õverger sin by och sõker sig in till staden - somliga i jakt på pengar (som inte behõvdes förr - men som nu blivit nådvãndiga) - andra fõr att ge sina barn en bättre skolgång.

Det moderna samhällets penningekonomi och kommersialism kräver mer och mer av urbefolkningarna. Dessutom är Ucayalifloden på många håll förorenad och orsakar inte sällan sjukdomar. Skogsavverkningarna i höglandskogen gör att stora mängder vatten som förr stannade kvar i markerna nu istället svämmar över shipibobyarna. Dessa översvämningar medför att odlingarna ruttnar, de vilda djuren dör och fisken sprids över stora områden. Matbrist förekom inte förr men har nu periodvis blivit en del av verkligheten.

Till det positiva i utvecklingen hör att indianfrågan fått större plats på den internationella dagordningen. Peru har ratificerat ILO:s konvention 169 som garanterar ursprungsbefolkningarna landrättigheter och konventionen innebär också att deras medbestämmande i politiken ökar. Så shipibo-conibo folken organiserar sig som aldrig förr! Läs om oss och våra aktiviteter under fliken OM ININCATE. För att förstå mer om vilka Shipiboindianerna är och om deras nuvarande situation klicka på SHIPIBOINDIANER. Tryck på fliken OM NON NETE om du vill veta mer om vår samarbetsorganisation. Läs mer specifikt om nuvarande projekt under PROJEKTMÅL. Under AKTUELLT finns aktuell information från projektet samt kalendarium för en del av Inincates kommande aktiviteter. Bidra med ditt engagemang eller med dina frågor och kommentarer genom att Kontakta oss!

Vi eftersträvar fler medlemmar! Ditt medlemskap betyder mycket för att vi ska klara av våra åtaganden - ditt moraliska stöd är också viktigt. BLI MEDLEM!! medlemsavgift SEK150:-(studenter, arbetslösa och pensionärer SEK 75:-), PG 183104-9. Mottagare ”Inincate”
Har du frågor eller kommentarer om websidan maila till webmaster