Shipiboföreningen Inincate i Sverige
ININCATE är en svensk ideell förening, vars främsta syfte är att fungera som vängrupp till organisationen Non Nete. Non Nete är skapat av och för Shipibo folket i peruanska Amazonas.

"Inincate", som vår svenska förening heter, har lånat sitt namn från shipibospråket för att manifestera sin anknytning till shipibo/conibo folket i östra Peru. Det betyder ungefär "Doftar gott". Inincate bildades av några svenskar på försommaren år 2000 som vän-och stödförening till shipiboföreningen Non Nete.

Den första ordinarie styrelse valdes den 3/5 2001. 2002 års styrelsemöte var den 28 februari. Föreningen var då uppe i ett 50-tal medlemmar. Läs mera om vår verksamhet i Aktuellt Kontakta oss !
Skicka gärna ett mail till styrelsen@inincate.framtidsjorden.se
 


Inincates bidrag till Non Nete handlar om omvärldsorientering och att fungera som "bollplank" och stödpartner. Inte minst arbetar vi med att få in finansiellt stöd till Non Netes projekt. Medel söks genom biståndsorganisationen Framtidsjorden (SIDA-medel via Forum Syd) men 20 procent av den totala budgeten måste samlas in av Inincate på egen hand. Därför består en ansenlig del av Inincates verksamhet i att informera om shipibo/conibo folkets situation, värva medlemmar till föreningen samt att anordna verksamheter som är roliga, attraktiva och som genererar pengar till projekten.

Föreningen har matchat fram ett treårigt projekt som drivs av Non Nete i Peru. Läs om detta under fliken PROJEKTMÅL. För att få in pengar har vi bl.a. anordnat fester, försäljning av shipibo konstverk samt loppis. Vi är tacksamma för förslag på flera inkomstbringande aktiviteter, dock handlar inte allt bara om att få in pengar. Vi anordnar även informationsträffar och försöker samla in material för att skapa en slags "kunskaps bank" om Shipibos. Vi har även anordnat resor till Shipibofolket och en ny resa ska gå av stapeln under hösten 2007 och sannolikt framöver en gång per år(Läs mer om detta under verksamhetsplaner.) Titta även gärna på verksamhetsberättelserna för att se vad vi gjort under tidigare år.

Några av styrelsens medlemmar har sedan ganska länge haft kontakt med shipibos och besökt byar utmed Ucayali floden i Peru, medan andra har gjort det mera nyligen. Men flera styrelsemedlemmar har (åtminstone ännu så länge) inte själva rest till Peru utan drivs av ett allmänt omvärldsintresse och/eller en medvetenhet om utvecklingens effekter på ekologi och kulturer, inte minst i Sydamerikas regnskogsområden. Någon typisk föreningsmedlem är svår att beskriva eftersom föreningen är så ny och under uppbyggnad. Hittills ser det ut som om medlemmarna har mycket olika bakgrund, från tonåringar till mycket gamla och det finns lika många män som kvinnor.

Det vore roligt om DU blev medlem i Inincate!! Här är några möjliga skäl:

* Du vill bredda dina intressen och vill lära dig något nytt?
* Du vill kanske resa till en shipiboby?
* Du vill träffa nya trevliga människor?
* Du vill veta när det blir Inincatedans/fest?
* Du har ett allmänt intresse av människor i världen?
* Du är intresserad av Sydamerika?
* Du är allmänt intresserad av ursprungsbefolkningars kulturer?
* Du är angelägen om jordens biologiska och kulturella mångfald?
* Du är intresserad av utvecklingsproblematiken?
* Du är intresserad av anpassad och hållbar teknologi?
   Om du svarar ja på en enda (eller flera) av dessa frågor:

BLI MEDLEM I ININCATE! MEDLEMSAVGIFT 150 kr, PG 183104-9