Header image  
till start

Org nr 802410 - 4708

 
 
::2009-03-29  
Projektmål
line decor
Non Netes projektidé; handlar om att skapa ett center som arbetar på Framtidsjordens grundstadgar för ett hållbart ekologiskt samhälle; "Centro Cultural y Ecologico". Där vill vi återhämta och uppmuntra till bevarande av gamla värden och kunskaper inom ekologi, kosmologi, traditioner. På så vis kan generationer framöver ta del av sitt ursprung och vi får möjlighet att överleva som enat folk.

Non Netes mål 2001:
* Utveckla pedagogiska aktiviteter i Shipibobyarna vilka ligger i Ucayali och    Loretoregionen.
* Att kunskaperna och värdena från deras kultur blir visade till barn och    tonåringar.
* Hålla seminarium om ekologisk medvetenhet, kultur och mänskliga värden.
* Skapa ett grundläggande intresse om våra ekologiska och kulturella värden på     lokal, nationell och internationell nivå.
* Att genom arbete och aktiviteter fullborda och främja de principiella stadgarna    hos Framtidsjorden.

Mera konkret vill Non Nete:

* Skapa ett kulturellt center "Centro Cultural Shipibo-Conibo".
* Konstruera ett bibliotek i byn Panaillos planerade skolbygge.
* Stärka språket, kulturen och identiteten.
* Främja alternativa inkomstmöjligheter i byarna såsom "turismo comunitario".
* Stimulera ideér för att biblioteket blir en kunskapsbank och tillgänglig för alla.
* Fokusera genom radioprogram och biblioteket (litteratur) på den biologiska    mångfalden och alternativa ekologiska jordbruksmetoder.
* Sprida information för att applicera vår antika kunskap i den nya aktuella     världen.
* Att varje förverkligad aktivitet fyller en funktion och ett deltagande i byarna.
* Utbilda och medvetandegöra befolkningen om den reella verkligheten inom    kultur och ekologi genom seminarium och pedagogiska radioprogram och    bulletiner.
* Förbättra, utveckla, stärka identiteten med självbiografier och aktuella    uppslagsverk som är anpassade till dagens verklighet.

För att kunna genomdriva ovanstående planer behöver Non Nete:

- Kontorsutrustning:
För bästa resultat av arbetet har det varit nödvändigt med en bas, ett kontor där de tillåts att smidigt planera och genomföra deras projekt. Kontoret ligger i Yarinacocha på Jr.Lobo Cano 715, Yarinacocha-Pucallpa, Peru. Yarina-Cocha ligger 10 minuters bilfärd från Pucallpa som är regionens huvudstad. I Yarina-Cocha bor huvuddelen av Shipibos som p.g.a studier eller arbete sökt sig till urbana områden. Non Nete behöver en dator med internet, två skrivbord och en bokhylla som utrustning till kontoret.

- Radioprogrammet "Non Neten Ashe"(lära för livet):
Radion har alltid varit en av de viktigaste verktygen för att nå ut med viktig information och kunskap i byarna. De håller i ett 30 minuters program 2ggr./vecka på deras eget språk från en lokal radiostation i Pucallpa. Ansvariga för programmet är Harbes Silvano och Calixto Rodrigues.

- Bibliotek:
Förutom antropologers, organisationers insamlade kunskap som aldrig kommit dem själva tillgodo, så saknas det enormt mycket skriven information. De vill nu samla samt skapa själva undersökningar, forskningsresultat, skolböcker, uppslagsverk, bulletiner som beskriver deras verklighet. Materialet skulle kunna gynna alla Shipibos att befästa och bli stolta över sin historia och identitet. De anser dessutom att det är viktigt att samla information om alternativa odlingsmetoder. Biblioteket kommer att vara i anslutning till en skola, där lärarna (som är medlemmar i Non Nete) aktivt kommer att använda biblioteket för undervisningen. Biblioteket är väl förankrat hos alla byinvånarna som förbinder sig att samla ihop material från Panaillos mark, för konstruktionen.

- Bulletin:
Utgivning kvartalsvis av informationsskrift. Denna ges ut på spanska för astt informationen ska bli tillgänglig även för utomstående. Denna ska innehålla nyheter från byarna samt diskutera indianers rättigheter, möjliga inkomstkällor för byarna, försäljning av skog osv.

-Seminarier:
De planerar tre seminarier i tre byar med tre olika områden. I byn Panaillo: Kulturellt och identitetsskapande seminarium. De ska också få lära sig bibliotekskunskap och byn ska gemensamt utforma strategier för ett levande bibliotek för alla.
I byn Paoyhan: Miljöseminarium om ekologi och miljöbevaring. Orsaker och effekter av miljöförgiftning och förebyggande metoder. Varför översvämmas byarna under längre och längre perioder för varje år?
I byn Caco: Seminarium om kvinnans roll, betydelse och inflytande i vårt samhälle.