"Lägg dig ner
med naveln mot Jorden
och huvudet mot
norr och säg:
"Mormor Jord, var snäll och sänd
din helande energi genom denna kropp
och återge den sin balans" 

Cirkelstudie om urbefolkning i Amazonas startar på våren


campaņa actual