till start
 
Start  ::   2009-03-13
Samarbeten

För att Inincate ska kunna stödja Non Nete arbetar vi med att få in finansiellt stöd till projektet. Medel söks genom biståndsorganisationen Framtidsjorden (SIDA-medel via Forum Syd) men 20 procent av den totala budgeten måste samlas in av Inincate på egen hand. Läs mer om vår samarbetsorganisation Framtidsjorden på www.framtidsjorden.se

NonNete samarbetar med tre shipibo´s som genomför ett eget ekologiskt projekt i en av de mindre 120 shipibobyarna. De kallar sig för "RED PAL" och arbetar med att introducera en alternativ odlingsform som kallas för permakultur. De medverkar i NonNetes radioprogram och i deras seminarier och ger NonNete värdefull information om alternativa försörjningsmetoder när deras egna ekologi blivit rubbad. Läs mer om RED PAL