Ucayalifloden        line decor
 
Start  ::   2009-03-07

Välkommen till vår förening !

Vi vill upplysa om de hot mänskligheten och vår föda har just nu.
 Monsantos Patenterar grisarnas gener Del 1(5)  
InincateNonNete loggo  Monsantos Patenterar grisarnas gener Del 2(5)
Hur påverkar GMO föda djur, människor, vår planet?  Monsantos Patenterar grisarnas gener Del 3(5)
Konsekvuenserna börjar visas sig, minskning av födslar, sjukdomar förändringar i det reproduktions systemet... Argentina kämpar mot Påtryckningar från USA för att införa modifikationer i sina grisar...  Monsantos Patenterar grisarnas gener Del 4(5)
Bönder får ingen hjälp när boskapen blir inte fertil pga gmo föda...  Monsantos Patenterar grisarnas gener Del 5(5)